MENÜ
                          Shiatsu - Az érintés művészete   ... az ismeretlen utáni vágy nem más, mint a szeretet. Nem juthatsz az ismeretlen nyomába anélkül, hogy kapcsolatba ne lépnél másokkal. Sohasem találhatod meg a valóságot, Istent, vagy amilyen néven nevezed, ha elhatárolod magad másoktól. Az ismeretlen csak a kapcsolatokban található meg, akkor, amikor az ember az emberrel kapcsolatba lép. (Jiddu Krishnamurti)

TESZT ........................................................................................................................................................................ Egészségi állapotunk és az öt elem (öt átalakulási fázis). Mennyiben határozzák meg energetikai adottságaink betegség-hajlamainkat? ........................................................................................................................................................................ – jelölje meg azokat a kijelentéseket, melyeket önmagára nézve jellemzőnek tart; nincs helyes vagy helytelen válasz, az őszinte válaszok hozzásegítenek a jobb önismerethez; bármennyi választ megjelölhet, illetve kihagyhat – ........................................................................................................................................................................ I. FÁZIS 1. Magabiztosnak érzem magam, önérvényesítő módon cselekszem. 2. Ambiciózus vagyok, élvezem a versenyhelyzeteket. 3. Erősnek és sebezhetetlennek érzem magam. 4. Vonakodom másokat velem egyenlőnek elismerni. 5. Nyíltan beszélek másokkal képességeimről, eredményeimről. 6. Nyugodt vagyok konfliktushelyzetekben és nyomás alatt. 7. Szeretek az első, a legjobb, egyedülálló vagy akár különös lenni. 8. Magabiztosan, önbizalommal telten cselekszem, tekintet nélkül arra, hogy mások mit gondolnak vagy éreznek. 9. Jól elboldogulok nehéz feladatokkal és olyan vészhelyzetekben is, melyek gyors reagálást kívánnak. 10. Még akkor is úgy érzem, hogy igazam van, ha mások határozottan nem értenek velem egyet vagy éppen helytelenítik azt, amit gondolok vagy teszek. 11. Tudok közvetlen vagy akár provokatív is lenni, még akkor is, ha ez kényelmetlenül érint, vagy éppenséggel zavarba hoz másokat. 12. Örömömet lelem abban, ha képességeimet és eredményeimet nyilvánosan elismerik, csodálják. 13. Nem izgatom fel magam, ha másokat kell irányítanom, vezetnem. 14. A saját megérzéseimet követem azt illetően, hogy mi helyes és mi helytelen. 15. Magamhoz ragadom a vezetést, amikor a dolgok gyors és hatékony megoldást követelnek. 16. Merészen és határozottan cselekszem, még akkor is, ha nem rendelkezem a szükséges jártassággal vagy információval. 17. Szeretek az esélyek ellenében küzdeni, magának a küzdelemnek a kedvéért. 18. Elutasítom, vagy vitatom mások rám vonatkozó értékelését. ........................................................................................................................................................................ II. FÁZIS 1. Élénk és lelkes vagyok. 2. Élvezem az érzékeim által nyújtott örömöket. 3. Könnyen ráérzek, mire gondolnak, és mit éreznek más személyek. 4. Örömmel tölt el a testi kontaktus és az érzelmi közelség. 5. Rendkívül stimuláló környezetben is nyugodt maradok. 6. Nyíltan megosztom legbelsőbb érzéseimet és vágyaimat. 7. Az itt-és-most-ban élek, nem aggódom a jövő miatt, nem töprengek a múlton. 8. Látom az élet vidám oldalát. 9. Alaposan kiélvezem, ha sikerül megszereznem azt, amit akarok, amire vágyom. 10. Érzékeny vagyok, közel tudok kerülni másokhoz, könnyen megsebezhetnek. 11. Élvezem, hogy változékonyak az érzelmeim. 12. Könnyedén és teljesen bevonódom a körülöttem zajló eseményekbe. 13. Intuitív, érzékeny és fogékony vagyok az érzelmekre. 14. Optimista és reménykedő tudok maradni mindannak ellenében, amit mások mondanak vagy hisznek. 15. Képes vagyok teljesen nyitott lenni és megnyilvánítani önmagam. 16. Képes vagyok felismerni és osztozni mások örömében és fájdalmában. 17. Nem hoz zavarba lelkesedésem és izgatottságom kimutatása. 18. Élvezem, hogy érdekes és vonzó vagyok mások számára. ........................................................................................................................................................................ III. FÁZIS 1. Táplálok és támogatok másokat. 2. Mások szükségleteit a saját szükségleteim elé helyezem. 3. Élvezem a gyakori együttlétet barátaimmal, családommal. 4. Örömmel tölt el, ha támogatásomat, segítségemet kérik. 5. Jó érzés, hogy szociális és családi kötelékeim középpontja vagyok. 6. Szeretete méltó és segítőkész vagyok. 7. Élvezem, hogy amikor a vitákat elsimítom, mindegyik fél elégedett. 8. Segítek az embereknek abban, hogy harmonikusan tudjanak együttműködni. 9. Bevonódom más emberek életébe. 10. Nyugodt és kényelmes környezetet teremtek, ahol egészen különböző emberek képesek örülni az együttlétnek. 11. Lojális és elérhető vagyok a barátaim és minden olyan személy számára, akik szorosan kapcsolódnak az életemhez és a munkámhoz. 12. Tudok diplomatikus és tapintatos lenni. 13. Bízom mások ügyességében és intelligenciájában 14. Elfogadom mások jellemzését azt illetően, hogy ki is vagyok én. 15. Élvezem azt is, ha egyszerűen csak mások társaságában vagyok. 16. Rokonszenvezek mások körülményeivel. 17. Elég közel kerülök másokhoz, hogy szükségem legyen rájuk. 18. Barátságos vagyok, és azoknak az embereknek a társaságában is jól érzem magam, akiket nem ismerek jól. ........................................................................................................................................................................ IV. FÁZIS 1. Rendezett, szabályos életstílust tartok fenn. 2. Kedélyes, de nem túlzó követelményeket támasztó társadalmi életet élek. 3. Ellenőrzést gyakorlok környezetem felett, kézben tartom a dolgokat. 4. Mélyen elkötelezett vagyok erkölcsi elveim irányában. 5. Munkám során nyugodt vagyok és biztonságban érzem magam, amikor tudom, hogy mindenki megfelelő eljárásokat követ. 6. Az olyan feladatokat kedvelem, melyek a probléma megoldásához logikus, analitikus és szisztematikus megközelítést kívánnak tőlem. 7. Értékelem, ha pedáns és jó ítélőképességgel bíró személynek tartanak. 8. Úgy tekintek magamra, mint aki hibátlan, tökéletes. 9. Jól megvagyok magamban, nem vonódom be túlzottan mások ügyeibe. 10. Könnyen és hatékonyan végzem a munkámat olyan helyzetekben, amikor a célok és az irányelvek jól meghatározottak. 11. Szeretem, ha objektív kritériumok alapján ítélnek meg, mintsem személyes benyomások és intuíció alapján. 12. Elfogadom a fennhatóságát azoknak a személyeknek, akik nálam nagyobb kompetenciával bírnak. 13. Munkámban szisztematikus és módszeres vagyok. 14. Élvezem a rejtvényfejtést és a rejtélyeket. 15. Az élvezetek és az elégedettség elé helyezem az erkölcsöt és az elveket. 16. Visszafogom magam érzelmeim vagy véleményem kifejezése során. 17. Kedvelem a visszafogottságot, a mértéktartást. 18. Jó ízléssel és ítélőképességgel bírok. ........................................................................................................................................................................ V. FÁZIS 1. Óvatos és megfontolt vagyok. 2. Kedvelem, hogy az egyedüllét és önvizsgálat időszakai gyakoriak az életemben. 3. Élvezettel merülök el képzeletem és kíváncsiságom világába. 4. Megtartom magamnak érzéseimet, gondolataimat és véleményemet. 5. Megelégszem az anonimitással, nem vágyom a társasági élet középpontjában lenni. 6. Furcsának és különcnek tartanak. 7. Intellektuális természetű tevékenységekben veszek részt. 8. Elégedett vagyok azzal, hogy van néhány jó barátom, és minimális a társasági életem. 9. Jó érzéssel tölt el, hogy magamtól jövök rá dolgokra. 10. Gondosan ügyelek rá, hogy mit nyilvánítok meg magamból mások felé. 11. Képes vagyok makacsul védelmezni azt, ahogyan én látom az igazságot. 12. Türelmes vagyok és megőrzöm a nyugalmamat, még akkor is, ha kudarc ér vagy zsákutcába jutok. 13. Objektív, szenvtelen vagyok. 14. Önellátó vagyok, akár kapcsolatban, akár egyedül élek. 15. Az egyedüllétet az intimitás, a magányt pedig a társas kapcsolatok elé helyezem. 16. A saját érdeklődési körömbe tartozó dolgokkal foglalkozom, függetlenül attól, hogy mások mit tartanak fontosnak. 17. Az olyan projekteket kedvelem, melyekbe nem vonódnak be mások. 18. Reflektálok az életemnek a nagy egészben betöltött szerepére. ........................................................................................................................................................................ A teszt eredményének kiértékeléséhez, kérem, küldje el válaszait (pl. I/2,4,6,11; II/3,9,12; III/7 stb) az alábbi e-mail címek valamelyikére: shiatsu.aiki@gmail.com, szoboszjan@gmail.com ........................................................................................................................................................................ Tájékoztatom az eredményről és arról, hogy mire érdemes odafigyelnie egészségi állapotát illetően. Az esetlegesen előforduló diszharmonikus állapotok (frissen vagy régóta fennálló makacs fájdalmak, működési zavarok, gyengeségek) shiatsuval jótékonyan befolyásolhatók. A kezelések időpontját a megadott elérhetőségeken, e-mailben vagy telefonon egyeztethetjük. Tisztelettel: Szoboszlai János (06 30 502 75 65)

 

Asztali nézet